• Miljøregnskap ved bruk av massivtre sammenlignet med stål 

      Forbregd, Ola; Kleveland, Tormod; Svenske, Thomas (Bachelor thesis, 2019)
      I dagens samfunn med store globale miljøutfordringer kreves det drastiske tiltak for å redusere klimafarlige utslipp. Bygg- og anleggsbransjen er en stor produsent av miljøfiendtlige gasser og har derfor mye å hente på ...