• EN FRIVILLIG DØD En studie i sublime leseopplevelser 

      Svenning, Maja Sæther (Master thesis, 2020)
      Sammendrag Hovedmålet med denne masteroppgaven har vært å avdekke hvordan Steffen Kvernelands selvbiografiske tegneserieroman En frivillig død (2018) kan fremkalle sublime leseopplevelser. I tillegg har jeg forsøkt å ...