• Har paracetamol opioidsparende effekt? 

   Svendson, Isac Fostervoll; Bruheim, Even Jordet (Master thesis, 2021)
   Bakgrunn: Begrepet «opioidsparende effekt» innebærer at man gir ikke-opioide analgetika i tillegg til opioider i håp om å redusere opioidinntaket og/eller redusere bivirkningene av opioider. Paracetamol er hyppig brukt i ...
  • Har paracetamol opioidsparende effekt? 

   Bruheim, Even Jordet; Svendson, Isac Fostervoll (Master thesis, 2021)
   Bakgrunn: Begrepet «opioidsparende effekt» innebærer at man gir ikke-opioide analgetika i tillegg til opioider i håp om å redusere opioidinntaket og/eller redusere bivirkningene av opioider. Paracetamol er hyppig brukt i ...