• Tilpasningsdyktige kontorbygg - Erfaring fra 4 caser. 

      Svendsen, Lasse (Master thesis, 2016)
      Denne oppgaven tar for seg betydningen tilpasningsdyktighet har på kontorbygg. Bygninger har en relativt lang levetid kontra andre investeringer og kontorbygg vil stå som en del av omgivelsene i mange tiår fremover. Den ...