• Lønnsomhetsanalyse av Gintel AS 

   Svendsen, Johannes; Borhaug, Hans Kristian; Bergsholm, Aasmund Smylingsaas (Bachelor thesis, 2019)
   Denne studien er en analyse av lønnsomheten til Gintel AS. Formålet med oppgaven er å analysere selskapets lønnsomhet, basert på kvantitative data hentet fra "Proff Forvalt". I oppgaven bruker vi finansielle nøkkeltall til ...
  • Revisors attestasjon av bærekraftsrapporter: Nytten for institusjonelle investorer i Norge 

   Bekken, Fredrik Schjetne; Svendsen, Johannes (Master thesis, 2021)
   Formålet med masteroppgaven er å forstå og forklare nytten av revisors attestasjon av bærekraftsrapporter for institusjonelle investorer i Norge. For å forstå hva som karakteriserer nytten av revisors attestasjon baserer ...