• Mestring og myndiggjøring i egen behandling 

      Svela, Katrine Øverlie (Master thesis, 2016)
      Masteroppgaven er tjenestedesign innen helsevesenet. Hensikten er å utvikle et konsept som kan bidra til at langtidssyke oppnår større mestring og myndiggjøring i egen behandling. Oppgaven er utført ved Institutt for ...