• Mikrosimulering av trafikk - Teori og praksis 

      Svela, Atle Kristian (Master thesis, 2015)
      Hensikten med denne oppgave et at jeg skal styrke min kunnskap om mikrosimuleringsmodeller. Og lære meg de grunnleggende elementene ved mikrosimuleringsprogrammene VISSIM. Dette gjøres ved å gjennomføre en simulering av ...