• Design av en interaktiv løsning for barnelitteratur på nettbrett 

      Solli, Randi Finnvik; Sveinsvoll, Merethe (Master thesis, 2014)
      Denne rapporten beskriver vår prosess gjennom utviklingen av en fungerende, interaktiv prototype av en barnebok. Vi fikk muligheten til å jobbe med Åshild Kanstad Johnsen sine bøker om Kubbe. AnalyseProsjektet starter med ...