• Analyse av kloakkbasert R134a-varmepumpeanlegg i fjernvarmesystem 

      Sveinall, Olav (Master thesis, 2008)
      I denne rapporten er det blitt gjort en detaljert analyse av varmepumpeanlegget på Skøyen Vest i Oslo. Anlegget er verdens største varmepumpeanlegg som benytter grovrenset kloakk som varmekilde. Varmepumpeanlegget består ...