• En tilnærming til universell elektronisk ID 

      Svehagen, Christian (Master thesis, 2005)
      En universell elektronisk ID kan brukes på tvers av systemer. Den kan brukes over alt. Det er en del sider ved dagens situasjon som hindrer bruk av elektronisk identitet på samme måte som et fysisk identitetskort. I oppgaven ...