• Dynamiske analyser av ny distribuert produksjon i Namsskogan 

      Svarva, Astrid (Master thesis, 2011)
      Denne masteroppgaven omhandler en dynamisk stabilitetsanalyse av et område med mye planlagt distribuert småkraft, og er gitt av NTE Nett AS. Bakgrunnen for oppgaven er en endring av nettet i området, for å tilknytte ny ...