• Kan navigasjonssikkerheten til sjøs forbedres ved overgang fra S-57 til S-100? 

      Irgens, Tor Adrian Hovden; Strøm, Magnus Westersjø; Svarte, Pål Veksetmo (Bachelor thesis, 2020)
      Flesteparten av dagens navigatører benytter ECDIS for å støtte seilasen, fremfor papirkart som ble brukt tidligere. I dag bruker ECDIS S-57 som hydrografisk standard. Denne standarden er gammel og fryst, noe som medfører ...