• TILPASSET OPPLÆRING en studie fra Zambia 

      Svardal, Solveig Bollingmo. (Bachelor thesis, 2019)
      Hensikten med denne oppgaven var å undersøke hvordan opplæringen ble tilpasset på en skole i Zambia, og oppgavens problemstilling er derfor «Hvordan blir opplæringen tilpasset ved en skole i Zambia?». Dette ville jeg ...