• Detecting and Grading Hateful Messages in the Norwegian Language 

      Svanes, Marie Andreassen; Gunstad, Tora Seim (Master thesis, 2020)
      I dagens samfunn har det blitt stadig enklere å uttrykke sin mening gjennom utstrakt bruk av sosiale media og diskusjonsfora. Det har også blitt vanskeligere å forebygge nettmobbing og opprettholde trygghet på Internett ...