• Forankring av bend på rørgater med PU-skum 

   Aaker, Stian Løbø (Master thesis, 2017)
   De siste årene har fallet i strømpris ført til at flere konsesjonssøkte småkraftverk nå vurderes som ulønnsomme. Tross utviklingen bygges det i dag ut omkring 30 40 småkraftverk i året og det vil trolig holde seg stabilt ...
  • Omfyllingsmasser for røyrgater i bratt terreng 

   Svalesen, Tor Oxhovd (Master thesis, 2015)
   Dagnes praksis ved bygging av nedgravde rørgater på småkraftverk, er en økende bruk av masser med til dels høyt finstoffinnhold som omfylling rundt rørene. I bære- og støttesonen brukes det fortsatt pukk, men i den øvre ...
  • Omfyllingsmasser for røyrgater i bratt terreng 

   Svalesen, Tor Oxhovd (Master thesis, 2015)
   Dagnes praksis ved bygging av nedgravde rørgater på småkraftverk, er en økende bruk av masser med til dels høyt finstoffinnhold som omfylling rundt rørene. I bære- og støttesonen brukes det fortsatt pukk, men i den øvre ...