• Norsk luftmakt i Libya 

      Sundseth, Bork (Master thesis, 2020)
      Denne studien undersøker to beslutninger som ble tatt av Norge i forbindelse med militæroperasjoner i Libya. Den første beslutningen var å sende seks F-16 kampfly for å delta i koalisjonen. Den andre beslutningen var å ...