• Å bli kjent med hele mennesket 

      Sundsøy, Jan Eskild (Master thesis, 2022)
      Sammendrag Tematisk omdreiningspunkt i dette forskningsprosjektet er relasjonsorientert ledelse og hensikten med denne studien har vært å utforske forholdet mellom lederes egenvurderte relasjonskompetanse og ansattes ...