• Strategi og prosess, før kjøp av FM-tjenester 

      Sundelin, Frantz Daniel (Master thesis, 2011)
      Etter en kraftig økning innenfor kjøp og outsourcing av FM-tjenester i Norge har flere bedrifter vært gjennom valg av strategier og har kjørt egne prosesser i egen organisasjon før kjøp av disse tjenestene. Problemstillingen ...