• Utforsking og problemløsing i lærebøker 

      Sunde, Hallvard Fjelldal (Master thesis, 2021)
      Denne masteroppgaven er en kvalitativ innholdsanalyse av seks læreverk fra tre ulike forlag. I oppgaven har det blitt undersøkt hvordan læreverkene legger til rette for kjerneelementet "utforsking og problemløsing" i ...