• Alternative læringsarenaer i naturfag 

      Sunde, Hallvard Burø (Bachelor thesis, 2019)
      Hensikten med denne oppgaven var å finne ut hvordan lærere kan legge til rette for læring hos elever ved å benytte ulike alternative læringsarenaer. For å finne ut av problemstillingen ble det gjennomført to dybdeintervjuer ...