• En casestudie om temaorganisering og yrkesdidaktikk 

      Hylander, Lene; Sundal, Evy Anne Dimmen (Master thesis, 2015)
      Denne masteroppgaven omhandler yrkesdidaktisk arbeid i team. Vår nysgjerrighet ble vekket da vi leste Hilde Hiim (2012) sin rapport om relevans i yrkesfaglig opplæring. Hennes konklusjon var at elever opplever lite relevant ...