• Hva er norske låntakeres motiv for å velge fastrente på boliglån? 

   Sund, Louise Gram; Fredriksen, Sverre Skogan (Master thesis, 2020)
   I denne masteroppgaven undersøker vi hva som er norske låntakeres motiv for å velge fastrente på boliglån . Studien tar utgangspunkt i tre hypoteser som legger ulike økonomiske konsepter til grunn. Datamaterialet omfatter ...
  • Hva er norske låntakeres motiv for å velge fastrente på boliglån? 

   Sund, Louise Gram; Fredriksen, Sverre Skogan (Master thesis, 2020)
   I denne masteroppgaven undersøker vi hva som er norske låntakeres motiv for å velge fastrente på boliglån​.​ Studien tar utgangspunkt i tre hypoteser som legger ulike økonomiske konsepter til grunn. Datamaterialet omfatter ...