• Classification of movement quality in a weight-shifting exercise 

   Vonstad, Elise Klæbo; Su, Xiaomeng; Vereijken, Beatrix; Nilsen, Jan Harald; Bach, Kerstin (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   In exercise games, it is often possible to gain rewards, i.e. points, by only partly completing an intended movement, which can undermine the effect of using such games for exercise. To ensure usability and reliability of ...
  • Comparison of a Deep Learning-Based Pose Estimation System to Marker-Based and Kinect Systems in Exergaming for Balance Training 

   Vonstad, Elise Klæbo; Su, Xiaomeng; Vereijken, Beatrix; Bach, Kerstin; Nilsen, Jan Harald (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Using standard digital cameras in combination with deep learning (DL) for pose estimation is promising for the in-home and independent use of exercise games (exergames). We need to investigate to what extent such DL-based ...
  • Customer Success fokusert analyse av kundegrupperinger 

   Johansen, Carine Lynghaug (Bachelor thesis, 2020)
   Denne bacheloroppgaven er gitt av Signicat AS. Den utforsker mulighetene ved å gjennomføre proaktiv kundeanalyse, basert på forretningsmetodikken Customer Success. Forretningsmetodikken ønsket i oppgaven ble presisert av ...
  • Digitalisering av intern logistikk – En casestudie om hvordan interessenter kan bli påvirket av digitaliseringsprosessen 

   Aune, Jørgen Moen; Fremstad, Elizabeth; Rønning, Joachim Berg (Bachelor thesis, 2020)
   I en verden med stadig økende press på marginer, hvor konkurransen mellom bedrifter ikke begrenser seg til landegrensene opplever mange at ny teknologi kan være løsningen for å holde seg konkurransedyktig. I den forbindelse ...
  • Digitalisering og samhandling i regnskapsbransjen - En casestudie 

   Hagen, Kristin Halvorsdatter (Master thesis, 2018)
   Digitalisering og endring basert på teknologi er en omfattende prosess. Regnskapsbransjen er nå inne i en omfattende digitaliseringsprosess og denne oppgaven ser på mulighetene denne prosessen medbringer. Regnskapstallene ...
  • Exploiting Latent Context for Effective Social Recommendation 

   Liu, Peng (Doctoral theses at NTNU;2020:250, Doctoral thesis, 2020)
   With the rapid proliferation of online social networks, the information overload problem becomes increasingly severe, and recommender systems play a critical role in helping online users discover useful information matching ...
  • Framtidens dataplattformer 

   Krohn, Torgeir (Bachelor thesis, 2019)
   Data har en stadig økende verdi så lenge den kan bidra til forbedret beslutningsstøtte. Fram til nå har de fleste organisasjoner brukt datavarehusteknologi for å utnytte data til sine formål. Men nå i «big data»-tidsalderen ...
  • Klyngeanalyse av det nordiske aksjemarkedet 

   Jansen, Benjamin (Bachelor thesis, 2019)
   Denne bacheloroppgaven utforsker bruk av klyngeanalyse på det nordiske aksjemarkedet med fokus på de fundamentale nøkkeltallene til aksjer. Målet er å undersøke om det kan identifiseres en metode som kan føre til meravkastning, ...
  • SAMHANDLINGEN SOM KAN FØRE TIL VELLYKKET ERP-IMPLEMENTERING - En Casestudie 

   Olstad, Hege Annette (Master thesis, 2018)
   Den mest kritiske fasen for et Enterprise Resource planning (ERP) system er i implementeringsfasen. I denne fasen må det deles og innlemmes i ERP-systemet, et mangfold av perspektiver og erfaringer. Dette krever vellykket ...
  • Semantic enrichment for ontology mapping 

   Su, Xiaomeng (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2004:116, Doctoral thesis, 2004)
   System interoperability is an important issue, widely recognized in information technology intensive organizations and in the research community of information systems. The wide adoption of the World Wide Web to access ...
  • Suksessfaktorer ved bruk av Self-Service Business Intelligence i organisasjoner 

   Høgstedt, Bjørn Berntzen (Master thesis, 2019)
   Business Intelligence har vært i bruk i mange år og har lenge blitt omfavnet som en viktig brikke i bedrifters arbeid med å ta datadrevne beslutninger. Self-Service Business Intelligence (SSBI) er et nyere konsept og skal ...