• Notes on Ordovician graptolites, nautiloides and trace fossils from Lånke, Central Norwegian Caledonides 

   Smelror, Morten; Solbakk, Terje; Rindstad, Bjørn Ivar; Stuedal, Helle Vangen; Hårsaker, Karstein (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Graptolites and trace fossils typical of deep-water environments are found on phyllitic roofing slates kept in the collections of the Stjørdal Museum Værnes, Trøndelag. The slates probably come from abandoned local quarries ...
  • Permanent tildekking av Hommelvik I og II, Malvik kommune, Sør-Trøndelag 

   Henriksen, Merete Moe; Stuedal, Helle Vangen (NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport;2016-1, Research report, 2016)
   På Smeberget (gnr 54) i Hommelvik ble det gjort funn av bergkunst fra steinalder en i 1969. Her ligger to lokaliteter med bare noen få meters mellomrom, Hommelvik I på bnr. 106 og Hommelvik II på bnr 227. Begge lokaliteter ...