• Betydningen av arbeidsdeltakelse for mennesker med fysisk funksjonsnedsettelse 

      Dahl, Tonje; Heksem, Hanne Nymark; Strongman, Beate Shanis Motland (Bachelor thesis, 2022)
      Tittel: Betydning av arbeidsdeltakelse for mennesker med fysisk funksjonsnedsettelse. Hensikt: Hensikten med denne litteraturstudien er å undersøke hvordan arbeidsdeltakelse har betydning for livskvaliteten til mennesker ...