• Dynamic Thermal Rating of Overhead Power Lines 

      Strompdal, Jakob (Master thesis, 2021)
      Etterspørselen etter elektrisk energi er økende over hele verden. Kompleksiteten og variasjonene i både produksjon og forbruk øker også, som et resultat av flere fornybare energikilder. På grunn av denne utviklingen er det ...