• Application of deep reinforcement learning for control problems 

      Stray, Tharald Jørgen (Master thesis, 2019)
      Innenfor kybernetikk er tilnærmingen til prosesskontroll ofte basert på eksplisitt design og implementasjon av en regulator, basert på analyser av systemet. I dyp forsterkende læring er tilnærmingen svært forskjellig. Ingen ...