• Routing in MySQL - a memory aware approach 

      Strandlie, Håkon (Master thesis, 2021)
      Denne masteroppgaven ser på implementasjoner av routing / beregning av korteste sti i databaser og argumenterer for at selv om det finnes en implementasjon for PostgreSQL, så er det imperative grensesnittet brukt der ...