• Flukser av kvikksølv mellom snø/jord og atmosfære 

      Strandberg, Trond (Master thesis, 2011)
      Fra 27. april 2010 til midten av juni 2011 ble det målt konsentrasjoner av elementær gassfasekvikksølv (GEM) ved fire ulike høyder, og med to ulike instrumenter. Ved hjelp av disse målingene ble det beregnet flukser av GEM ...