• Mødrenes underernærte barn: Lite kunnskap - lite næring? 

      Strand,Celine (Bachelor thesis, 2020)
      Introduksjon: Å bekjempe underernæring er en av de største globale helseutfordringene vi står ovenfor i dagens samfunn. FN har satt et bærekraftig mål om å utrydde sult innen 2030. Forekomsten av barn under 5 år som lider ...