• Utvikling av mobilapplikasjonen Televindu 

      Sundøy, Erlend; Strand, Snorre; Tengs, Simen (Bachelor thesis, 2020)
      I denne oppgaven har vi tatt for oss et økende problem hos en sårbar demografi som ofte blir oversett. Eldre mennesker på helseinstitusjoner sliter med å gjøre noe sosialt, bli underholdt og holde kroppen i gang. Denne ...