• BIRI2 

   Rudihagen, Jarle; Strand, Robert; Svanheld, Frank (Bachelor thesis, 2001)
   Oppgaven vår er en del av større prosjekt BIRI (Biometric Inteligent computeR Interface). Det helhetlige prosjekt har til målsettning å utvikle et intelligent interaktivt multimedia system hvor brukeren skal kunne kimmunisere ...
  • Fremtidige PLS-baserte kontrollanlegg i vannkraftverk 

   Strand, Robert; Huseby, Stian Kold; Skansgård, Håvard; Kristensen, Marcus (Bachelor thesis, 2021)
   Kraftmarkedet og organisatoriske endringer, i tillegg til den akselererende teknologiutviklingen, påvirker hvilke investeringer som Statkraft må vurdere i tiden som kommer. Det lokale kontrollanlegget ved de 346 vannkraftverkene ...
  • Fremtidige PLS-baserte kontrollanlegg i vannkraftverk 

   Skansgård, Håvard; Marcus, Kristensen; Strand, Robert; Kold Huseby, Stian (Bachelor thesis, 2021)
   Kraftmarkedet og organisatoriske endringer, i tillegg til den akselererende teknologiutviklingen, påvirker hvilke investeringer som Statkraft må vurdere i tiden som kommer. Det lokale kontrollanlegget ved de 346 vannkraftverkene ...