• Bevaringsbiologi - Fjellrev i NINA 2005 

   Landa, Arild Magne; Strand, Olav; Kvaløy, Kirsti; van Dijk, Jiska Joanneke; Eide, Nina Elisabeth; Herfindal, Ivar; Linnell, John Durrus; Andersen, Roy (NINA rapport;102, Research report, 2005)
   Fjellrev Alopex lagopus er en av de mest utrydningstruede pattedyr i Norge og det er stort be-hov for kunnskap både om direkte og underliggende årsaker til fjellrevens tilbakegang så vel som mulige tiltak. ”Overvåkningsp ...
  • Bevaringsbiologi. Fjellrev i NINA 2006 

   Landa, Arild Magne; Eide, Nina Elisabeth; Flagstad, Øystein; Herfindal, Ivar; Strand, Olav; Andersen, Roy; van Dijk, Jiska Joanneke; Kvaløy, Kirsti; Linnell, John Durrus (NINA rapport;, Research report, 2006)
   Fjellreven Alopex lagopus er kritisk truet i Fennoskandia. Det er iverksatt overvåking, ulike be-varingstiltak samt forskning for å forklare den vedvarende tilbakegangen i Norge, Sverige og Finland. Denne rapporten oppsummerer ...
  • Climate and density-dependence cause changes in adult sex ratio in a large Arctic herbivore 

   Peeters, Bart; Veiberg, Vebjørn; Pedersen, Åshild Ønvik; Stien, Audun; Irvine, Robert Justin; Aanes, Ronny; Sæther, Bernt-Erik; Strand, Olav; Hansen, Brage Bremset (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Variation in adult sex ratio (ASR) affects population demography and dynamics of large mammals. The mechanisms behind this variation are largely unclear, but may be partly related to climatic drivers and density dependence ...
  • Hjortevilt 1991-2011. Oppsummeringsrapport fra Overvåkingsprogrammet for Hjortevilt 

   Solberg, Erling Johan; Strand, Olav; Veiberg, Vebjørn; Andersen, Roy; Heim, Morten; Rolandsen, Christer Moe; Langvatn, Rolf; Holmstrøm, Frode; Solem, May I.; Eriksen, Rune; Astrup, Rasmus Andreas; Ueno, Mayumi (NINA rapport;885, Research report, 2012)
   Overvåkingsprogrammet for hjortevilt blir gjennomført på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning (DN), og NINA har hatt ansvaret for gjennomføringen av programmet siden oppstarten i 1991 og fram til i dag. Datamaterialet ...
  • Horisont Snøhetta 

   Strand, Olav; Flemsæter, Frode; Gundersen, Vegard; Rønningen, Katrina (NINA temahefte;51, Research report, 2013)
   En tverrfaglig sammensatt forskergruppe har i en fireårsperiode studert villrein, ferdsel og samfunnsforhold i Dovrefjell–Sunndalsfjella nasjonalpark og tilgrensende villreinarealer. En viktig del av prosjektet er å se ...
  • Identifying and correcting spatial bias in opportunistic citizen science data for wild ungulates in Norway 

   Cretois, Benjamin; Simmonds, Emily Grace; Linnell, John D. C.; van Moorter, Bram; Rolandsen, Christer M.; Solberg, Erling J.; Strand, Olav; Gundersen, Vegard; Roer, Ole; Rød, Jan Ketil (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   Many publications make use of opportunistic data, such as citizen science observation data, to infer large-scale properties of species’ distributions. However, the few publications that use opportunistic citizen science ...
  • New indicator of habitat functionality reveals high risk of underestimating trade-offs among sustainable development goals: The case of wild reindeer and hydropower 

   Dorber, Martin; Panzacchi, Manuela; Strand, Olav; Van Moorter, Bram (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Although biodiversity is crucial for Sustainable Development Goals (SDGs), following the current trajectory, we risk failing SDG 15. Using a new indicator quantifying the loss of functional habitat (habitat that is ...