• Utvikling av maskin for opptrening av nakkeslengskadde 

      Strand, Michelle; Gælok, Thomas Erik Lyngman (Master thesis, 2017)
      Masteroppgaven beskriver utviklingen av et konsept for et opptreningsapparat for nakkeslengskadde, og har blitt utført i samarbeid med Firda fysikalsk-medisinske senter (FFMS). FFMS mener opptrening av muskler rundt det ...