• Aksjeverdsettelse av Norway Royal Salmon ASA 

      Slettengen, Marius; Slettengen, Morten; Strand, Joakim Gundersen; Kråkevik, Håvard (Bachelor thesis, 2020)
      Formålet med denne oppgaven har vært å gjennomføre en verdivurdering av Norway Royal Salmon (NRS) ASA. Gjennom en Regnskapsanalyse av NRS sine historiske tall fra 2019 til 2013 har vi sett på trender og vekst for å ...