• Hypotensjon ved kronisk hjertesvikt 

      Døble, Andreas; Strand, Ingar (Master thesis, 2016)
      Hovedoppgaven er en tversnittstudie som har som formål å kartlegge forekomsten av hypotensjon, symptomatisk hypotensjon og ortostatisk hypotensjon i en populasjon med kronisk hjertesvikt. Sammenhengen mellom høyt blodtrykk ...