• Styring av digitale transformasjoner 

      Svaleng, Celina Victoria; Strand, Axel (Master thesis, 2019)
      I en tidsalder preget av effektivisering, modernisering og digitalisering fremstår digitale transformasjoner som en nødvendig overlevelsesmekanisme. Det forventede utfallet fra digitale transformasjoner er å oppnå en ...