• Flermålsanalyser i store statlige investeringsprosjekt 

   Jordanger, Ingemund; Malerud, Stein; Minken, Harald; Strand, Arvid (Concept Rapport, 0804-5585; 18, Research report, )
   Hensikten med rapporten er å bidra til en mer systematisk og målrettet analyse av og valg mellom alternativer i store statlige investeringsprosjekter. Flermålsanalyser benyttes i beslutningsprosesser hvor det er flere mål ...
  • Sykehus, fregatter og skipstunnel:: Logisk minimalisme, rasjonalitet - og de avgjørende valg 

   Samset, Knut; Strand, Arvid; Hendricks, Vincent F. (Concept Rapport, 0804-5585; 21, Research report, )
   Sett i etterkant er det ofte helt åpenbart hvorfor et investeringsprosjekt mislykkes. Det er også i mange tilfeller opplagt at dette burde vært oppdaget på forhånd slik at problemet kunne vært unngått. Denne studien ser ...