• Vern av transformatorer i distribusjonsnettet mot lynoverspenninger 

      Strand, Arne Stevelin Hjelle (Master thesis, 2020)
      Transformatorer i distribusjonsnettet er spesielt utsatt for lynoverspenninger, og havari på grunn av lyn er en hyppig avbruddsårsak. Det norske distribusjonsnettet består i stor grad av transformatorer med isolerte ...