• Verifisering av rørpostanleggets effekt på hemolyse 

      Strømsvik, Vilja Kristine Aas (Bachelor thesis, 2019)
      I denne bacheloroppgaven var det, i sammenheng med akkreditering av analyser i avdeling for laboratoriemedisin, ønskelig å verifisere rørpostanleggets effekt på hemolyse, for å kunne dokumentere om sending av prøver gjennom ...