• Syntaktisk attrisjon i amerikanorsk 

      Strømsvåg, Sunniva (Master thesis, 2013)
      Denne masteravhandlingen dreide seg om avvikende syntaks i amerikanorsk. Hovedproblemstillingen var å undersøke i hvilken grad man kunne si at amerikanorsk er preget av syntaktisk attrisjon. Dessuten ville jeg undersøke ...