• Distributed Experiments in Design Sciences, A Next Step in Design Observation Studies? 

   Kriesi, Carlo; Steinert, Martin; Aalto-Setälä, Laura; Anvik, Anders; Balters, Stephanie; Baracchi, Alessia; Jensen, Matilde Bisballe; Bjørkli, Leif-Erik; Buzzaccaro, Nicolo; Cortesi, Dario; D'Onghia, Francesco; Dosi, Clio; Franchini, Giulia; Fuchs, Matt; Gerstenberg, Achim; Hansen, Erik; Hiekkanen, Karri Matias; Hyde, David; Ituarte, Iñigo; Kalasniemi, Jani; Kurikka, Joona; Lanza, Irene; Laurila, Anssi; Lee, Tik-Ho; Lønvik, Siri; Mansikka-Aho, Anniina; Nordberg, Markus; Oinonen, Päivi; Pedrelli, Luca; Pekuri, Anna; Rane, Enna; Reime, Thov; Repokari, Lauri; Rønningen, Martin; Rowlands, Stephanie; Sjöman, Heikki; Slåttsveen, Kristoffer B; Strachan, Andy; Strømstad, Kirsti; Suren, Stian; Tapio, Peter; Utriainen, Tuuli; Vignoli, Matteo; Vijaykumar, Saurabh; Welo, Torgeir; Wulvik, Andreas (Chapter, 2015)
  • Vann forvaltning - Situasjonsanalyse og behov for IT-løsninger i kommuner 

   Strømstad, Kirsti (Master thesis, 2015)
   Lett tilgjengelig drikkevann og effektiv rensing av avløpsvann er grunnlaget for vårt moderne samfunn med tanke på god helse og miljø. Vann og avløp er infrastruktur som gjør dette mulig, men på grunn av økende forbruk, ...