• «Jeg får litt mer tro på meg selv» 

      Strømmen, Maren (Master thesis, 2020)
      Temaet for denne studien er elevers erfaringer med livsmestringsundervisning i skolen. Hensikten har vært å bidra til økt forståelse av hvordan elever erfarer å få kompetanse til å ta vare på egen psykisk helse, og hvordan ...