• Mellom to tider - En oversettelsesanalyse av Wenerid (2014) 

      Strømdahl, Anine Schanke (Master thesis, 2018)
      Motivasjonen bak denne oppgaven tar utgangspunkt i hvordan Anne Marie Bjergs danskoversatte utgave av den svenske sonettesamlingen Wenerid, evnet å skape en ny blest rundt verket, som siden sin opprinnelige utgivelse i ...