• Sediment removal performance of a hydrodynamic vortex separator 

      Strømberg, Merethe Arntsen (Master thesis, 2020)
      Avrenning fra veg representerer en betydelig kilde av partikler og forurensninger som slippes ut i elver og andre resipienter. Akkumulering av tungmetaller kan påvirke den økologiske tilstanden i vassdrag betydelig, men ...