• Problematferd i skolen: læreres syn på årsaker og tiltak 

      Strøm, Tommy (Master thesis, 2003)
      Dette er en hovedfagsoppgave basert på data fra intervju av lærere. Problemstillingen er: ”Problematferd i skolen – læreres syn på årsaker og tiltak”. Basil Bernsteins kodeteori danner basis for kategoriene, som er fremstilt ...