• A-krimsentrene - organisering og tiltak 

      Strøm, Ragnhild (Master thesis, 2020)
      Det har lenge vært et utstrakt problem med arbeidslivskriminalitet i byggebransjen. For å bekjempe arbeidslivskriminalitet i alle bransjer er det opprettet tverretatlige a-krimsentere i syv byer i Norge; Oslo, Bergen, ...