• Anomaly Detection in Vibration-Like Data Using Autoencoders 

      Storvik, Simen Moen (Bachelor thesis, 2019)
      Høy-frekvent sensordata fra industrielt maskineri blir stadig lettere å samle og analysere, og samtidig øker viljen til å skulle gjøre dette. Dagens monitoreringssystem kommer ofte til kort når det gjelder å bruke mulighetene ...