• Selvoppfatning og mestringsforventning i kroppsøving 

      Storvik, Martin Betten (Master thesis, 2022)
      Formålet med denne studien er å undersøke sammenhengen mellom elevenes selvoppfatning og deres mestringsforventninger i kroppsøving. Studiens formål er valgt på bakgrunn av manglende forskning som knytter sammen de tre ...