• Warehouse robot - GRAB 2.0 

      Storvik, Kevin Moen; Osnes, Peter Holm; Nerhus, Sondre; Overvåg, Alexander Johnsen (Bachelor thesis, 2021)
      Denne oppgaven tar sikte på å utvikle og verifisere et konseptdesign for en lagerrobot levert av Currence Robotics. Som et bevis på konseptet beviser konsernet plausibiliteten til designet, og eventuelle mangler og ...